Före och efter bilder

Fillers Läppar

Läppar före och efter med text

gradvis ve

Andr.läppar.collage

Läppar Juvederm Ultra 3

philtrum ve

läppar obl ve

philtrum hö

And. läppar från sidan collage

Smile fram

Mina läppar3

läppar ultra 3 ve

smile ve

läpparnave

läpp2

läpp1

gradvis

läppve

Läppar före efter med text2

läppar ultra 3

Läppar Juvederm Ultra 3

läppar obl hö

Mina läppar1

lite läppar kollage

Mina läppar 2

läppar ultra 3 hö

läppar ultra 3 fram

läpphö

Smile hö

treating lip assymetri

läpparnahö

läpp3

läppfram

läpparnafram

gradvis fram

Fillers Nasolabiala veck

nave

Nasolabiala voluma Collage

nasolabial ve

nasolabial hö

nbhö

nasolabial och lite läppar

nasolabiala Collage

nasolabiala lite läppar

Nasolabiala

fram nasolab

Kindben med filler

Kindben

Ansiktslyft med filler

lyfttt hö

ansiktslyftet

ansiktslyft hö

ansiktslyft kollage

ansiktslyft fram

litet lyft

lyfttt

lyft obl ve

lyfttt ve

ansiktslyft ve

Lyft

Fillers Marionetter (sura mungipor)

mario fram

mario ve

mario hö

Fillers Puss (rök) rynkor

rökrynkor

Fillers Små rynkor och veck

rynka vid mungipan Collage

Botox panna

bpg

Botox Panna före och efter

pannan

botox panna

b

manbotox

botox panna collage

botox panna kollage

pan

panna botoxCollage

pannan

Botox glabella (arga rynkan)

arga

botox 2 omr kollage

arga rynkan Collage

botox glabella collage

glabella

bg

glab

arga1

Botox skrattrynkor

skhö

skrattrynkor kollage

skratttt

skratt2

skr

botox skratt1

skve

skrv

botox skratt2

skrrrve

skratt1

Botox näsa (kaninrynkor)

kaninrynka

botox näsa

Botox haka

gfhf

13975560_1038182902962568_3330089006624066026_o

botoxhakave

botoxhakahö

13988192_1038181089629416_5872932266344188720_o

Föryngring av hals med Soft Filler

hals

Händer med Soft Fillers

fh

Händer

Mesoterapi för hår

Meso hår

Behandling av felaktigt utförd Filler på salong/annan klinik

beh av felaktig filler

beh korr läpp ve

beh korr läpp hö

Thermage

HIFU Thermage PRP Fillers Malmö

Thermage RF Microneedling

HIFU

HIFU ANS

hifu dubbelhaka fram

hi

HIFU

HIFU ansikte1

HIFU fram

HIFU dubbelhaka hö

hh

Zenidra Kliniken

Tycker du om detta? Dela då vidare :)