PRP behandling för håravfall i Malmö (Oxie)

PRP är en väldigt populär och effektiv metod för både manligt håravfall och kvinnligt håravfall. Håret har en stor kosmetisk betydelse för många och håravfall kan därför påverka både det sociala och psykologiska välmåendet hos människor i alla åldrar. PRP är en kroppsegen behandling som har en rad positiva effekter för håret.

Behandling mot håravfall Malmö

PRP står för Platelet Rich Plasma innebär att vi tar ditt blodprov, tar ut stamceller och plasma och injicerar dina egna stamceller och tillväxthormoner i hårbotten.

Biostimulering av stamceller i hårsäckarna samt ökad blocirkulation genom nybildning av små blodkärl resulterar i bättre celldelning i de svaga hårsäckarna. Ökad blodcirkulation ger hårsäckarna mer syre och näring. PRP minskar även den skadliga effekten av DHT vid ärftligt håravfall och vilande hårsäckar kan triggas till en längre aktiv tillväxtfas. Du får synliga resultat redan efter några veckor efter avslutad kur.

Rekommenderat antal behandlingar är 3-4 st.   Biverkningar som kan uppstå är rodnad, mindre svullnad och lätta blåmärken på injektionsställena, men dessa försvinner inom några dagar.

Screen Shot 2018-02-16 at 10.16.29

Hur fungerar PRP?

Blodplättar (trombocyter) finns i ditt blod och deras huvuduppgift är att hejda blödningar genom att täppa igen öppna sår i blodkärlen med att utsöndra flera aktiva faktorer. Bland dess tillväxtfaktorer finns stamceller som bl.a. stimulerar blod-stamceller till att växa och föröka sig, samt till celler som bygger upp fina kärl. Processen främjar frisättning av fibrinogen som gör att vävnaden läker snabbt. Stamceller som inte har en förutbestämd uppgift kan utvecklas till vilken typ av cell som helst baserat på kroppens behov. Tillväxtfaktorerna i ditt blod har förmågan att signalera till stamcellerna att producera en viss typ av cell. En koncentrerad injektion av tillväxtfaktorer i till exempel hårbotten aktiverar stamceller som finns där vilket utlöser en ökad produktion av antalet hårceller. PRP stimulerar även ny kärlbildning som gör att hårsäckarna och huden får mer näring och blir starkare.

Hur går behandlingen till?

Du behöver vara frisk för att utföra behandlingen och ha gärna med blodprovsvar som din läkare på Zenidra Kliniken kommer att gå igenom för att se om behandlingen är lämplig för dig. Vi behöver veta ditt Hb samt Trombocyter. Blodprov kan du ta på vårdcentralen om du har en medicinsk anledning för detta, annars är det smidigt och enkelt att ta blodprov genom Werlabs. Om du är och känner dig helt frisk så är blodprov innan inte ett absolut krav, men det kan vara bra att ha gjort det då behandlingens effektivitet bygger på att du annars är frisk.

Efter att du och läkaren på Zenidra Kliniken i Malmö (Oxie) fyllt i din journal och du har fått svar på frågor fyller du i ett samtycke för behandling med PRP. Bedövningskräm läggs på området som ska behandlas (förutom hårbotten om där finns hår) och ett blodprov tas. Blodet körs i en maskin som delar de olika delarna av ditt blod. Läkaren tar sedan ut den näringsrika delen av blodet som innehåller trombocyter, stamceller och tillväxtfaktorer och sprutar in det i huden på behandlingsområdet manuellt med tunn nål eller med Mesopistol. Behandlingen är relativt snabb och nästan smärtfri då vi använder bedövning innan injektionen. Är det din första behandling kan det ta ca 90 minuter, annars tar hela besöket ca 45-60 minuter. Behandlingen kan kombineras med andra behandlingar för håravfall, t ex före eller efter mesoterapi-kur eller Filler (Dr Cyj) kur.

Tänk på att dricka mycket vatten innan besöket så att du inte är uttorkad – det gör det lättare att hitta ett bra blodkärl.

Screen Shot 2018-02-16 at 10.17.46 Screen Shot 2018-02-16 at 10.13.57

Kontraindikationer

Patienter med lågt antal blodplättar

Anemi

Hudinfektion vid injektionsstället

Cancersjukdom

Graviditet/amning

Autoimmun sjukdom

Blödarsjuka

Leversjukdom

Behandling med blodförtunnande mediciner (Waran, Heparin, Aspirin, mm.) I så fall kontakta oss så får vi se om behandling är möjlig trots medicinering.

Svampinfektion på behandlingsområdet eller vissa hudsjukdomar som orsakar håravfall. Om du är osäker så kontakta oss och fråga.

Fördelar med PRP-behandling för hår på Zenidra Kliniken i Malmö:

– PRP behandling mot håravfall i Malmö (Oxie) på Zenidra Kliniken utförs endast av läkare i Estetisk Medicin med försäkring och certifiering i skönhetsinjektioner.

 – Din egna kropps föryngringsprocess sätts igång med dina egna stamceller (kan ej ge en allergisk reaktion).

– Väl beprövad metod som har bekräftats fungera genom oberoende forskning.

– Resultatet blir bättre över tid.

Screen Shot 2018-02-16 at 10.17.04

Vampire lift Malmö

Filmer på YouTube om PRP för håravfall

Tycker du om detta? Dela då vidare :)