Användarvillkor och GDPR

Allmänna användarvillkor för Zenidra.se

GDPR

1. Allmänt

2. Avtalets början

3. Identifiering

4. Produktion och användning av tjänsten

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

7. Betalning och fakturering

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

9. Avslutning av tjänst

10. Uppsägning av avtal

11. Uppsägningens konsekvenser

12. Övriga villkor

Sekretesspolicy

1. Registratorns namn och adress

2. Ansvarig person för registerfrågor

3. Namn på register

4. Informationsanvändning

5. Informationskälla

6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera

7. Registrets innehåll

8. Överlåtelse av information

9. Borttagning av information från registret

10. Användning av kakor

11. Registersäkerhet

12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

GDPR

Information till dig som är kund hos oss gällande nya GDPR lagen som gäller sedan den 25/5 2018

Från den 25 maj 2018 har Europa en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Hur vi hanterar dina personuppgiter?

Du som är kund hos oss skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail, och personnummer.

Vem är personuppgiftsansvarig? 

På Zenidra Kliniken är alla vi som arbetar egenföretagare och din behandlare är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. För frågor om personuppgifter, maila: zenidra.info@gmail.com

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Vårt bokningssystem Boka Direkt hanterar förhållandevis stora mängder persondata. Då vi har många återkommande kunder har vi valt att behålla uppgifterna i vårt bokningssystem för att kunna genomföra bokningar hos oss. Önskar du få dem raderade så kontaktar du oss på zenidra.info@gmail.com så åtgärdar vi det omgående.

Vi lagrar även dina personuppgifter via våra betalningssytem så som Swisch, Klarna, bankbetalningar och kortbetalningar med vårt izettlesystem. Vi kommer inte åt eller lagrar dina bankkortsuppgifter de är skyddade uppgifter även hos vår bank och izettle system.

Vid behandling hos våra läkare skriver de journal som är lösenordsskyddad och sparas i brandsäkert kassaskåp. De har tystnadsplikt och sparar endast de uppgifter som behövs för att göra din behandling säker.

Hur använder vi dina uppgifter och varför behöver vi dem?

Vi använder och behöver dina peronuppgifter för att kunna genomföra bokningar hos oss och skickar då ut e-post och eller sms bekräftelse och påminnelser på genomförd bokning hos oss samt om vi behöver komma i kontakt med dig angående bokad tid eller ändring av bokad tid. Med ditt medgivande skickar vi nyhetsbrev och sms med erbjudanden och nyheter till dig. Vi behöver även dina uppgifter för att dokumentera och följa upp dina behandlingar och konsultationer.

Dina Bilder är säkrade från olovlig tillträdelse

Vi tar bilder på dig endast om du ger ditt medgivande med vår egen kamera och använder dem till att kunna jämföra och följa upp resultatet av behandlingen som är genomförd hos oss. Utan samtycke på före och efter bilder genomför vi inte vissa behandlingar för både din och vår säkerhet. Bilder publiceras endast efter att du gett ditt godkännande. Dina bilder ges inte till användning för andra företag eller privatpersoner.

Konfidentiell konsultation

När du kommer till oss på konsultation behöver vi fylla i konsultationsjournal för att säkerställa att vi kan genomföra behandlingen så att inga sjukdomar eller mediciner hindrar behandlingen samt för att andra behandlare som samarbetar hos oss ska veta vad som blev planerat gällande din behandling. Vi behandlar samtlig information konfidentiellt hos oss.

Vi lagrar aldrig känslig information om dig som kund i vårt datasystem

Känsliga uppgifter är t.ex. politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör sexuella preferenser. Du som kund har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig i vårt kundregister och journalsystem.

Har du frågor eller funderingar så kan du alltid kontakta oss på zenidra.info@gmail.com

För mer information gällande nya GDPR lagen hänvisar vi er till Datainspektionen på  www.datainspektionen.se

1. Allmänt

1.1 Objekt och tjänstebeskrivning. Zenidra Kliniken är en del av företaget Zenidra Kliniken Sweden AB och finns på adressen Bollhusv. 5, Oxie i Sverige (härefter kallad ”företaget”). Zenidra Kliniken Sweden AB erbjuder tjänster och produkter, såsom skönhetsbehandlingar, utbildningar, e-kurser, föreläsningar, e-böcker, kompendier, böcker, DVD och ljudinspelningar (härefter kallade ”tjänsten”), till sina kunder (härefter kallade ”kunden”) i enlighet med dessa allmänna användarvillkor. Exakt vad som ingår i tjänsten är angivet i beskrivningen och i de allmänna specifika tjänstevillkoren som hittas på tjänstens webbsida, bokningssida eller som tillhandahålls i samband med att kunden beställer tjänsten.

1.2 Gällande avtalsvillkor och applikationsbeställning. Dessa allmänna användarvillkor gäller för tjänsten samt för användning och beställning av tjänster och produkter producerade av företaget och erbjudna via tjänsten. Olika delar av tjänsten kan även komma att kräva att olika avtal ingås med företaget. Dessa avtal kan omfatta specifika villkor och tjänstebeskrivningar som skiljer sig från eller kompletterar dessa allmänna villkor. I de fall de allmänna villkoren och de specifika villkoren strider mot varandra ska de specifika villkoren gälla i första hand och de allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten ifråga.

1.3 Debiterbara tjänster. Kunden kan beställa de olika produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga via tjänsten genom onlinebetalning, kreditkortsbetalning eller annan specificerad betalningsmetod. Företaget anger kostnaden för varje produkt eller tjänst i enlighet med vald betalningsmetod och de allmänna leveransvillkor som kompletterar dessa villkor separat.

1.4 Öppet köp. Kunden har rätt att återlämna produkter i obruten originalförpackning inom 14 dagar efter mottagen inbetalning. Kunden betalar då för frakten. Detta gäller endast privatpersoner, vid försäljning mellan företag gäller inte öppet köp.

För elektroniskt nedladdningsbara produkter och e-kurser gäller inte öppet köp då produkten inte kan återlämnas.

2. Avtalets början

2.1 Tjänsteavtalets början. Avtalet gäller från och med det att kunden, i samband med registrering, har godkänt dessa allmänna användarvillkor och företaget har bekräftat kundens betalning av produkten eller tjänsten.

2.2 Giltighet av information tillhandahållen av kunden. De beställningar som kunden gör med avseende på tjänsten administreras och levereras i enlighet med den information som kunden har angett. Kunden är ansvarig för informationens giltighet. Företaget har ej någon skyldighet att kontrollera eller komplettera denna information.

3. Identifiering

3.1 Identifieringsfunktioner. För att kunna använda vissa delar av tjänsten krävs ett användarnamn/email adress och lösenord eller annat identifieringsmedel som accepteras av företaget. E-postadressen som kunden anger kan fungera som användarnamn.

3.2 Kundens identifieringsuppgifter. Företaget har rätt att välja och/eller godkänna användarnamn, lösenord eller annat identifieringsuppgifter som kunden därefter ska använda. Dessa förblir i företagets ägo och kunden har ej rätt till dessa efter avtalets slut såvida inte annan överenskommelse har träffats skriftligen.

3.3 Företagets rätt att ändra identifieringsuppgifter. Företaget har när som helst rätt att ändra kundens identifieringsuppgifter. Företaget ska, om så är möjligt, meddela kunden om alla sådana ändringar i förväg.

3.4 Säker förvaring av identifieringsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina egna identifieringsuppgifter i säkert förvar. Kunden går med på att ej förvara lösenord och andra inloggningsuppgifter tillsammans i syfte att förhindra att tredje part kommer åt dem. Lösenord och länkar till Tjänsten är personliga och ska ej överlåtas till någon annan.

4. Produktion och användning av tjänsten

4.1 Produktion av tjänsten. Företaget har rätt att producera tjänsten på valfritt sätt. Företaget har rätt att implementera ändringar som påverkar innehåll, teknik och användning av tjänsten. Om dessa ändringar kräver att även kundens utrustning och programvara ändras är det upp till kunden att på egen bekostnad administrera detta. Företaget strävar efter att i förväg/i god tid meddela kunden om sådana ändringar som kan komma att påverka kundens användning av tjänsten, till exempel genom att skicka ut ett meddelande om detta via tjänsten.

Företaget har rätt att helt eller delvist sluta producera tjänsten. Om så sker avser företaget göra sitt bästa för att i förväg/i god tid meddela kunden om detta, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

4.2 Användningsrätt med avseende på material publicerat i tjänsten. Tjänsten omfattar och tillhandahåller material som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och vars immateriella rättigheter ej tillhör kunden. Kunden har därför ej rätt att sprida, publicera, kopiera, överlåta till allmänheten eller på annat sätt nyttja material som har inhämtats från eller genom tjänsten utan att ha erhållit skriftligt tillstånd för detta från skaparen, ägaren eller företaget eller såvida inte ett skriftligt meddelande har skickats ut som specificerar att rättigheterna har breddats (till exempel via pressmeddelande). Materialet får endast användas för privat bruk. Ägaren till det material som presenteras eller tillhandahålls genom tjänsten kan komma att kontakta kunden direkt om det kommer fram att kunden har brukat materialet på olämpligt sätt i enlighet med denna sektion.

4.3 Kundens utrustning och programvara. Enheter, programvara och anslutningar (till exempel anslutningar till mobila kommunikationsnätverk eller internet) som krävs för att använda tjänsten ingår ej i tjänsten. Kunden ansvarar för att erhålla, bibehålla och uppdatera dessa enheter, anslutningar och programvara. Kunden ansvarar dessutom för att se till att programvara och enheter ej stör företaget eller tjänstens drift. Enheter och programvara som kan komma att störa driften måste omedelbart frikopplas från tjänsten.

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

5.1 Underhåll av tjänst och reparation av fel. Företaget strävar efter att underhålla, till bästa förmåga, tjänstens funktionalitet och åtgärda alla eventuella fel inom rimlig tid.

5.2 Tillfälliga driftstopp. Företaget har rätt att tillfälligt stänga ner hela eller delar av tjänsten om det finns en befogad anledning att göra det. Om så sker ska företaget göra sitt bästa för att se till att stoppet är så kort som möjligt och att effekten på kunden är så liten som möjligt. Företaget avser att så långt det går och i förväg meddela kunden om stoppet, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

6.1 Kundreklamationer. Om kunden upptäcker att det är fel på tjänsten måste denne reklamera beställningen och begära att felet åtgärdas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras digitalt via http://zenidra.se/kontakt/ eller genom att mejla till zenidra.info@gmail.com.

6.2 Felkorrigering. I det fall företaget har erbjudit sig att utan dröjsmål korrigera ett fel som kunden har pekat ut har företaget rätt att korrigera detta fel. Om felet ej går att korrigera eller om det ej korrigeras inom rimlig tid har kunden rätt till prisnedsättning baserat på felets allvarlighetsgrad.

6.3 Skadeståndsansvar. Kunden har rätt att begära kompensation för direkt skada i enlighet med konsumentskyddslagen. Företaget ansvarar ej för skada om felet uppstod på grund av omständigheter som ej relaterar till företaget eller omständigheter som står utom företagets kontroll. Kunden har endast rätt att få kompensation för indirekt skada om felet uppstod på grund av vårdslöshet från företagets sida. Kunden ska alltid agera för att säkerställa att skadan inte förvärras på grund av handling eller vårdslöshet från kundens sida. Företaget är endast skyldig att kompensera kunden för skador som har uppstått på grund av eventuella fel. zenidra.se är en hemsida med produkter, information och kurser om kreativitet, skönhet, hälsa och personlig utveckling vars syfte är att förmedla information och inspiration. Hemsidan utger sig inte för att bota sjukdomar, vare sig psykiska eller fysiska, och bör inte användas till detta ändamål. Zenidra Kliniken Sweden AB ansvarar inte för skada som uppstår av att kunden använder tjänsten till andra ändamål än just för rekreation, inspiration och som hjälp till självhjälp.

6.4 Ansvar vid försäljning till företag och utbildningsinstitut. Produkterna och tjänsterna säljs alltid i befintligt skick. Företaget ansvarar ej för direkt eller indirekt skada eller intäktsförluster som uppstår på grund av fel i produkterna eller tjänsterna och/eller på grund av hur produkterna och tjänsterna används. Företagets ansvarsskyldighet är alltid begränsat enligt dessa allmänna användarvillkor.

6.5 Defekter i kundstyrda enheter/programvara. Om kunden, medvetet eller trots att denne har tagit emot meddelande om att sådant fel existerar från företaget, använder defekta eller störande enheter/programvara är kunden skyldig att kompensera företaget för alla eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid sökningen efter dessa defekter.

7. Betalning och fakturering

7.1 Betalningar.

Betalning för behandlingar kan göras på kliniken med kort, Swish eller kontant.

Betalning för online-tjänster görs online.

Kunden betalar för de debiterbara delarna av tjänsten i enlighet med priset angivet vid köpet av tjänsten. Priserna för tjänster finns tillgängliga på tjänsternas webbsida http://zenidra.se och länkat till bokningssidan BokaDirekt. Företaget kan komma att använda utomstående faktureringstjänster i syfte att fakturera för användning av tjänsten. Om så sker ska betalning ske enligt de faktureringsperioder och villkor som har angetts i avtalet mellan den utomstående parten (till exempel mobiloperatör) och kunden, såvida inte annat har specificerats.

Varje faktureringsperiod ska betalas i förskott. Betalning ska även ske i de fall kunden har orsakat stopp i tjänstens tillgänglighet. Företaget betalar inte tillbaka eventuella outnyttjade förskottsbetalningar vid avtalets slut.

7.2 Prisändringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra behandlingspriser samt hur mycket det kostar att använda tjänsterna på hemsidan. Nuvarande priser finns angivna på tjänstens webbsida.

7.3 Betalningsmetoder. Betalning för online-material och produkter sker i samband med att kunden beställer en produkt eller tjänst. Tillgängliga betalningsmetoder beror på vilket land man befinner sig i. En eller flera av följande betalningsmetoder finns tillgängliga i varje land för användare av webbutiken: http://zenidra.se.

PayPal Europa

22-24 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

LUXEMBURG

PayPal är världens ledande webbaserade betalningstjänst.

Klarna AB

Sveavägen 46

SE-111 34 Stockholm

SVERIGE

Klarna Group är Europas ledande betalningstjänst.

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

8.1 Personliga tjänster och produkters drifttid. Företaget anger drifttiden för de tidsbestämda delarna av tjänsten antingen i samband med beställning eller inuti tjänsten. Kunden bör notera att tjänsten och dess inbyggda egenskaper i sig själva inte varar för evigt, och att företaget inte kan garantera att tjänsten eller produkterna och tjänsterna köpta inuti tjänsten kommer att förbli oförändrade. Användarnamn och annan personlig information kopplat till tjänsten lagras i minst tolv (12) månader efter det att sista avtalstiden har gått ut. Företaget har efter detta datum rätt att ta bort kundens användarnamn och annan personlig information kopplad till tjänsten.

9. Avslutning av tjänst

9.1 Företagets rätt att avsluta tjänsten. Företaget har rätt att helt eller delvist avbryta kundens användning av tjänsten samt låta kundens beställning förbli ouppfylld i de fall:

9.1.1 kunden har underlåtit sig att betala trots att påminnelse har skickats,

9.1.2 kunden använder störande enheter eller programvara, trots att företaget har skickat ut meddelande om detta,

9.1.3 kunden har, genom sin användning av tjänsten, stört företagets verksamhet, andra användare eller tredje part,

9.1.4 kunden har brutit mot skyldigheterna angivna i avtalet,

9.1.5 kunden har givit missvisande information i samband med slutande av tjänsten eller senare, eller

9.1.6 det finns anledning att misstänka att kunden använder tjänsten för illegala ändamål.

10. Uppsägning av avtal

10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på två (2) veckor.

10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.

10.3 Företagets rätt att upplösa avtalet. Företaget har rätt att upplösa avtalet i de fall:

10.3.1 kunden inte har använt tjänsten på över tolv (12) månader,

10.3.2 kundens tjänst har varit avslutad i en (1) månad på grund av anledningen angiven under 10.1,

10.3.3 kunden har, på ett väsentligt sätt och trots att den har blivit informerad om detta, försummat sina skyldigheter under avtalet.

11. Uppsägningens konsekvenser

11.1 Avslutad användning och borttagen data. När avtalet har sagts upp har företaget rätt att avbryta kundens användning av tjänsten samt ta bort all den data som kunden har sparat i tjänsten.

12. Övriga villkor

12.1 Informationsutgivning. Kunden ska, innan den ansluter sig till tjänsten, förse företaget med den information som krävs för att tjänsten ska kunna användas (kundinformation) samt se till att denna information är giltig. Kunden måste omedelbart meddela företaget om informationen ändras. Detta görs på tjänstens webbsida under Inställningar.

12.2 Meddelanden. Kunden måste skicka alla meddelanden som rör detta avtal (inklusive meddelande om uppsägning) till företagets e-post på zenidra.info@gmail.com eller till Zenidra Kliniken Sweden AB, Bollhusv. 5, 238 42 Oxie, Sverige. Företaget kan komma att skicka meddelanden som rör detta avtal till den senaste e-postadressen som kunden har angett. Allmänna notiser som rör tjänsten kan även komma att läggas upp på tjänstens webbsida. Ett meddelande anses vara mottaget sju (7) dagar efter att det har skickats med post eller nästa arbetsdag om det har skickats med mejl.

12.3 Överlåtelse av avtal. Företaget har rätt att helt eller delvist överlåta avtalet till tredje part. Företaget ska då meddela kunden om detta i god tid innan det sker. Företaget har också rätt att överlåta belopp som kunden är skyldig under avtalet till tredje part. När företaget har meddelat kunden om att beloppen har överlåtits är betalningarna endast giltiga om de görs till den mottagande parten. Kunden har ej rätt att överlåta avtalet till någon annan såvida inte företaget har givit kunden sitt skriftliga godkännande.

12.4 Tillämplig lag och behörig domstol. Detta avtal och dess tjänstespecifika villkor ska lyda under finsk lag och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa ska lösas i Malmö tingsrätt. Kunden har rätt att presentera tvisten inför Konsumentrådgivningen eller be att den ska behandlas i kundens egen tingsrätt i Sverige. Om kunden inte är svensk medborgare ska tvisten lösas i Malmö tingsrätt, Sverige.

12.5 Force Majeure. Parterna behöver ej fullgöra sina skyldigheter eller betala kompensation om avtalet eller villkoren försummas på grund av force majeure. Force majeure avser ovanliga omständigheter som hindrar uppfyllande av avtalet ifråga och som inträffar efter det att avtalet har slutits, är bortom båda parters kontroll och som rimligen inte kan undvikas eller övervinnas. Sådana omständigheter inkluderar krig, uppror, konfiskering för allmänna ändamål, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, brand, åskväder eller andra naturkatastrofer, skada på kabel orsakad av tredje part eller annan ovanlig omständighet med liknande effekt som är bortom båda parters kontroll. Om avtalets uppfyllande fördröjs på grund av en av ovanstående anledningar ska uppfyllandeperioden förlängas med så mycket tid som är rimlig med avseende på omständigheterna ifråga.

12.12.6 Användarvillkorens giltighetstid. Dessa villkor gäller från och med 1.1.2015 och tills vidare. Användarvillkoren tillhandahålls av företaget utan extra kostnad.

12.7 Ändringar. Företaget har rätt att ändra dessa villkor. Om så sker informeras kunden om detta via kundmeddelande och/eller inuti tjänsten (till exempel via meddelande på tjänstens webbsida http://zenidra.se). De ändrade villkoren kommer då att appliceras på alla avtal som slöts innan de nya villkoren uppkom.

Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn agerar även registerförklaring i enlighet med finska personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.

1. Registratorns namn och adress

Zenidra Kliniken Sweden AB

Bollhusv. 5, 238 42 Oxie

Tel. +46 704480190

2. Ansvarig person för registerfrågor för Zenidra Kliniken Sweden AB:

Jessica Szelag Goralski

Bollhusv. 5, 238 42 Oxie

Tel. +46 704480190

På Zenidra Kliniken kan medarbetare som är egenföretagare hyra in sig och ansvarar då för de registerfrågor som rör deras kunder.

Om du har frågor om vem som är ansvarig för dina registerfrågor maila: zenidra.info@gmail.com

3. Namn på register

Zenidra.se-tjänstens (”tjänsten”) kundregister.

4. Informationsanvändning

Den registrerade informationen avser administration och underhåll av kundrelationer samt forskning och utveckling av företagets verksamhet och tjänster med hjälp av olika forskningsmetoder. Informationen används för att skicka meddelanden till kunder samt för att marknadsföra företaget och dess verksamhetspartners, såvida inte kunden har valt att inte ta emot sådana meddelanden. Informationen kan också användas för att spåra och lösa problem som har uppstått i samband med felaktig användning.

5. Informationskälla

Den personliga informationen i registret erhålls i huvudsak från användarna själva, antingen direkt eller indirekt eller med hjälp av kakor (se 10 nedan) i följande situationer:

1. när användare registrerar sig för att få nyhetsbrev,

2. när de köper de debiterbara delarna av tjänsten,

3. när de uppdaterar sin information, och

4. när de använder tjänsten.

Information kan även inhämtas från och uppdateras i enlighet med företagets register and andra företagsregister som ingår i samma koncern, samt från tredje parts register (t.ex. kreditinstitut).

6. Informationens giltighet; rättning av information; rätten att verifiera

Företaget kontrollerar ej informationens giltighet. Kunden kan, när den är inloggad i tjänsten, kontrollera och verifiera sin egen information. Kunden har ej tillgång till andra användares personliga information.

Kunden har rätt att kontrollera och verifiera den personliga information som företaget har inhämtat om kunden. Kunden har även rätt att begära att sådan information rättas genom att skicka ett meddelande till adressen ovan.

7. Registrets innehåll

Registret innehåller följande information:

Kundinformation:

Namn

Adress

E-postadress

Eventuell begäran om avregistrering från marknadsföringsmejl

Eventuell övrig information som kunden har lämnat

Information om användning:

Besöksstatistik för http://zenidra.se, information om studier och navigation inom tjänsten (användarnamn, datum och IP-adress)

Datorspecifikt ID (unikt ID för datorn som kunden loggade in från senaste gången kunden använde tjänsten)

Köpinformation (användarnamn, köpt produkt, datum)

8. Överlåtelse av information

Företaget har rätt att överlåta nödvändig information till parter som har hand om fakturering av tjänster, produkter och innehåll som har beställts och använts genom tjänsten. Företaget har även rätt att i rimlig mån överlåta information till tredje part i (direkt) marknadsförings-, fältförsäljnings-, reklam- och opinionsundersökningssyfte. Företaget har också rätt att överlåta information till part inom samma koncern och som en del av en omorganisering av företaget. Överlåtelse av information till tredje part för andra ändamål kräver kundens tillåtelse.

Företaget kan komma att använda underleverantörer i syfte att administrera information. Om så sker kommer detta att göras i enlighet med företagets riktlinjer för och å företagets vägnar.

9. Borttagning av information från registret

Företaget lagrar kundinformation och information om användning i minst ett (1) år efter sista avslutad beställning. Efter detta datum kan informationen avlägsnas från registret i samband med regelbundna databasrensningar i enlighet med företagets nuvarande policy.

Trots villkoren ovan bör det för tydlighetens skull noteras att information om köp kan komma att lagras längre om tjänsteleverantören anser att detta är absolut nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna sköta sin bokföring och andra juridiska skyldigheter.

10. Användning av kakor

Så kallade kakor kan då och då komma att skickas till kundens dator i syfte att spåra och möjliggöra tjänstens användning. Kakor används för att identifiera kundens dator och på så sätt erbjuda en tjänst som är bättre anpassad till kundens specifika önskemål och preferenser. Kakor kan även användas för att ge kunden bättre och mer personligt anpassade erbjudanden och produktrekommendationer, antingen direkt eller via tredje part, som till exempel Google eller Facebook. Dessutom kan kakor användas för att hålla koll på hur många användare som använder företagets tjänst. Vissa delar av webbsidan fungerar ej om användaren inte accepterar kakor. För tillfället använder tjänsten följande av Googles annonseringsfunktioner: Google Analytics demografi- och intresserapporter. Om du vill ha mer information om kakorna associerade med Googles tjänster, eller om du vill avregistrera dig från Google Analytics annonseringsfunktioner, var vänlig besök http://www.google.fi/intl/sv/policies/privacy/partners/ .

11. Registersäkerhet

Alla personer som har hand om registret får tillgång till kundernas personliga användarinformation (användarnamn, lösenord och gällande rättigheter). Endast de som behöver informationen för att kunna sköta sina jobb har tillgång till den. Detta inkluderar företagets kundtjänst- och IT-personal.

Företaget avser göra sitt bästa för att säkerställa att inga utomstående parter får tillgång till kundens information eller kommunikation. Andra parter som är kopplade till tjänsten (t.ex. nätverksleverantörer och mobiloperatörer) ansvarar för sin egen datasäkerhet.

12. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personlig information

Kunden har rätt att neka användning eller överlåtning av hans eller hennes personliga information i marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte. Detta görs genom att kontakta företagets kundtjänst.

1.1.2015

Tycker du om detta? Dela då vidare :)