Meditation och visualisering till levande musik

Vi utforskar olika typer av guidad meditation, visualisering och Mindfulness-träning till levande musik.

DSC_6845.jpg

DSC_6893.jpg

Vad är meditation?

Det finns olika sätt att meditera och då det är en sådan personlig upplevelse finns det förmodligen fler sätt än någon av oss vet om. Det finns dock ett par tekniker som har studerats vetenskapligt och kunnat påvisa klara resultat. Dessa bygger på fokuserad uppmärksamhet eller medveten meditation även kallad ”Mindfulness meditation”, där du fokuserar på en viss sak – det kan vara din andning, en känsla i din kropp eller ett visst objekt utanför dig. Poängen med denna typ av meditation är att fokusera starkt på en punkt eller ett objekt och ständigt ta din uppmärksamhet tillbaka till den fokuseringen när dina tankar vandrar.

Den andra typen av meditation som ofta används i forskning är en form av meditation där du håller dig öppen och observant. Här är du uppmärksam på allt som händer runt dig – du märker helt enkelt allt utan att reagera. Denna typ av meditation har sitt ursprung i Buddistisk lära om acceptans.

 

Vad händer i din hjärna när du mediterar?

Det är här saker blir väldigt intressanta. Med hjälp av modern teknik som fMRI-skanning har forskare utvecklat en grundligare förståelse för vad som händer i våra hjärnor när vi mediterar. Den övergripande skillnaden är att våra hjärnor slutar behandla information så aktivt som de normalt skulle. Vi börjar visa en minskning av beta-vågor, vilket tyder på att våra hjärnor behandlar information, även efter en enda 20-minuters meditationssession om vi aldrig har provat det tidigare.

 

Hur påverkar meditation hälsan?

Bättre fokus

Eftersom meditation är en övning i att fokusera vår uppmärksamhet och vara medveten om när den börjar sväva iväg i andra tankar, förbättrar meditation faktiskt vår uppmärksamhet även när vi inte mediterar. Det är en bestående effekt som kommer från regelbunden meditationsträning.

 

Mindre ångest

Denna punkt är ganska teknisk, men väldigt intressant. Ju mer vi mediterar, desto mindre ångest har vi, och det visar sig att detta beror på att vi faktiskt löser upp vissa kopplingar i hjärnan.

Vad som händer utan meditation är att det finns en del av våra hjärnor som ibland kallas ”Jag Center” (det är tekniskt den mediala prefrontala cortexen). Det är den delen av hjärnan som behandlar information om oss själva och våra erfarenheter. Vanligtvis är kopplingen från kroppen och centrat för rädsla i hjärnan till ”Jag Centret” mycket stark. När du upplever en läskig eller upprörande känsla, utlöser den en stark reaktion i ditt ”Jag Center”, vilket gör att du känner dig rädd och under attack.

När vi mediterar försvagar vi denna koppling. Det betyder att vi inte reagerar så starkt på känslor som tidigare har aktiverat våra ”Jag centra”. När vi försvagar denna koppling stärker vi samtidigt sambandet mellan det som kallas vårt bedömningscenter (den del av våra hjärnor som är känd för resonemang) och vår kroppsliga känsla och rädsla. Så när vi upplever läskiga eller upprörande känslor, kan vi lättare titta på dem rationellt. Här är ett bra exempel:

När du som mediterat regelbundet upplever smärta, kan du se smärtan stiga och falla utan att bli förvirrad och fastna i en historia om vad denna smärta kan betyda. Du kan observera det kroppsliga fenomenet snarare än att bli orolig och anta att det betyder att något är fel med dig.

 

Mer kreativitet

För att öka kreativiteten är öppen eller observerande meditation baserad på acceptans det bästa redskapet.

 

Mer Medkänsla

Forskning om meditation har visat att empati och medkänsla är högre hos dem som regelbundet utövar meditation.

 

Bättre minne

En av de saker som meditation har kopplats till är att förbättra snabb minnesåterkallelse. Personer som praktiserat medveten meditation kan justera hjärnvågorna som tonar ner distraktioner och ökar produktiviteten snabbare än de som inte mediterade. Förmåga att kunna ignorera störningar kan förklara den överlägsna förmåga att snabbt komma ihåg och införliva nya fakta som personer som mediterar regelbundet uppvisar.

 

Mindre stress

Mindfulness meditation har visat sig hjälpa människor att prestera under tryck medan de samtidigt känner sig mindre stressade.

 

Mer grå substans i hjärnan

Meditation har kopplats till större mängder grå substans i hjärnans hippocampus och främre områden. Ökad grå substans kan leda till fler positiva känslor, långvarig känslomässig stabilitet och ökat fokus under det dagliga livet.

Meditation har också visat sig minska åldersrelaterade effekter på grå substans och minskar nedgången i vår kognitiva funktion.

Tycker du om detta? Dela då vidare :)